Γεωργία - Κτηνοτροφία

Με τη γεωργία ασχολούνταν οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι πατέρες των 26 από τα 35 παιδιά που εγγράφηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου το 1900 ήταν γεωργοί, 3 ήταν αγροφύλακες, 2 ήταν βοσκοί, ένας εργάτης,…

Η κτηνοτροφία, που περιοριζόταν κυρίως στην εκτροφή προβάτων, ήταν ένα από τα επαγγέλματα που απασχολούσαν μερικούς από τους κατοίκους του χωριού. Σήμερα, οι πολύ λίγοι που συνέχισαν να ασχολούνται με την κτηνοτροφία διατηρούν σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες σε μια…